अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार
This Site is under upgradation & maintenance

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

सामान्य बदल्या / बढती

जिल्हा लिपिक संवर्गातील प्र.लि. यांना का.अ. पदावर पदोन्नती आदेश

04-Jun-2021

विभागीय अर्हता परीक्षा २०१३ मधील अंमलदारांना पोउपनि पदी पदोनत्तीने पदस्थापना आदेश दि. ३१/०५/२०२१.

३१-मे-२०२१

पदोन्नती आदेश राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ते राखीव पोलीस निरीक्षक दिनांक २७/०५/२०२१

२७-मे-२०२१

भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापना.

२५-मे-२०२१.

पोलीस निरीक्षक ते सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक ( नि:शस्त्र) या पदावर पदोन्नती

20-May-2021

भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोन्नतीने पदस्थापना.

१४- मे -२०२१

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपायुक्त यांच्या बदलीने पदस्थापना .

१४- मे -२०२१

अपर पोलीस महासंचालक यांच्या बदलीने पदस्थापना

६ मे २०२१

पदोन्नती आदेश सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक ते सशस्त्र पोलीस निरीक्षक दिनांक – ०५/०५/२०२१.

५ मे २०२१

पदोन्नती आदेश पोलीस उप निरीक्षक (मोटार परिवहन) ते पोलीस निरीक्षक (मोटार परिवहन), दिनांक – ०५/०५/२०२१.

५ मे २०२१

पदोन्नती आदेश पोलीस उप निरीक्षक (बिनतारी संदेश अभियांत्रिकी ) ते पोलीस निरीक्षक (बिनतारी संदेश अभियांत्रिकी), दिनांक – ०५/०५/२०२१.

५ मे २०२१

पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

४ मे २०२१

नि:शस्त्र पोउपनि ते नि:शस्त्र सपोनि पदोन्नती आदेश दि. २८.०४.२०२१

२८- एप्रिल-२०२१

पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र) ते पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग ) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

२३-एप्रिल-२०२१

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( निशस्त्र) सार्वत्रिक बदल्या

१९ - एप्रिल - २०२१

पोलीस निरीक्षक ते पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

१९- एप्रिल - २०२१