अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ मधील तरतुदींनुसार सिनेमा परवान्यांची प्रक्रिया. अ)महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत लँड क्लीयरन्स / सिनेमा कन्स्ट्रक्शन एनओसीसाठी अर्ज ब) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्यासाठी अर्ज क) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज कोविड -१९ विषाणूच्या संसर्ग / प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अधिकारी / कर्मचारी यांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत मार्गदर्शक सुचना. महाराष्ट्र पोलीसांची उद्दिष्ट्ये दक्षता मासिकाचा व्हिडिओ देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ (हिंदी) श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ. (मराठी) श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ.(इंग्लिश) एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार महाराष्ट्र पोलिस कर्मचार्‍यांसाठी अ‍ॅक्सिस बँकेचा टोल फ्री क्रमांक: 18004198007
This Site is under upgradation & maintenance

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ मधील तरतुदींनुसार सिनेमा परवान्यांची प्रक्रिया. अ)महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत लँड क्लीयरन्स / सिनेमा कन्स्ट्रक्शन एनओसीसाठी अर्ज ब) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्यासाठी अर्ज क) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज कोविड -१९ विषाणूच्या संसर्ग / प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अधिकारी / कर्मचारी यांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत मार्गदर्शक सुचना. महाराष्ट्र पोलीसांची उद्दिष्ट्ये दक्षता मासिकाचा व्हिडिओ देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ (हिंदी) श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ. (मराठी) श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ.(इंग्लिश) एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार महाराष्ट्र पोलिस कर्मचार्‍यांसाठी अ‍ॅक्सिस बँकेचा टोल फ्री क्रमांक: 18004198007

सामान्य बदल्या / बढती

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि: शस्त्र) यांची बदली.

२२-जानेवारी-२०२१

राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यास बदलीने पदस्थापना.

२२-जानेवारी-२०२१

पोलीस महासंचालक यांचे बदली आदेश.

१३-जानेवारी-२०२१

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निःशस्त्र) सर्वसाधारण बदल्या.

०६/०१/२०२१

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील उच्च श्रेणी लघुलेखकांना स्वीय सहायक (राजपत्रित, गट ब) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना आदेश २०२०-२१.

०१-जानेवारी-२०२१

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील निम्नश्रेणी लघुलेखकांना उच्च श्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना आदेश २०२०-२१.

०१-जानेवारी-२०२१

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र ) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

३०-डिसेंबर-२०२०

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुटकलेखकांना निन्मश्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना आदेश २०२०-२१.

२८-डिसेंबर-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र ) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२४-डिसेंबर-२०२०

राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) आणि पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करण्याबाबत.

११-डिसेंबर-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त मोटार परिवहन या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

१०-डिसेंबर-२०२०

सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक बदल्या -२०२०.

१०-डिसेंबर-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र ) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

२६-नोव्हेंबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक यांच्या सार्वत्रिक बदल्या - २०२० (विनंती) आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षक यांच्या सार्वत्रिक बदल्या - २०२० (विनंती) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षक यांच्या सार्वत्रिक बदल्या - २०२० (विहीत कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक यांच्या सार्वत्रिक बदल्या - २०२० (विहीत कालावधी पूर्ण) आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

राखीव पोलीस उप निरीक्षक (विनंती) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस उप निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (वाहतूक) (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस उप निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (अभियांत्रिकी ) (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

राखीव पोलीस उप निरीक्षक (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (वाहतूक) (विनंती) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (अभियांत्रिकी ) (विनंती) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

राखीव पोलीस निरीक्षक (विनंती) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस निरीक्षक ( मोटार परिवहन विभाग ) (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (वाहतूक) (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (अभियांत्रिकी ) (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

राखीव पोलीस निरीक्षक (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस उप महानिरीक्षक श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

२९-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने/बदलीने पदस्थापना.

२९-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधिक्षक / पोलीस उप आयुक्त अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापना.

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना

२९-ऑक्टोबर-२०२०

विभागीय अर्हता परीक्षा -२०१३ मधील अंमलदारांना पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२०-ऑक्टोबर-२०२०

राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

१५-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधिकारी यांची पदोन्नती / बदलीने पदस्थापना.

१५-ऑक्टोबर-२०२०

राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना

१५-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रेणीतील अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापना.

१५-ऑक्टोबर-२०२०

लघुलेखकाचे सर्वसाधारण बदली आदेश- 2020

१३-ऑक्टोबर-२०२०

अपर पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी यांची बदलीने / पदोन्नतीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०

विशेष पोलीस महानिरीक्षक व पोलीस उप महानिरीक्षक यांची बदलीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधिक्षक / पोलीस उप आयुक्त अधिकारी यांची पदोन्नतीने / बदलीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक बदली आदेश

०८-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक बदली आदेश

०७-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त /सहायक पोलीस अधीक्षक बदली आदेश

०७-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस अधिक्षक / पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

०१-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी आणि राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) संवर्गातील या अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

०१-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस उप महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

०१-ऑक्टोबर-२०२०

राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निःशस्त्र) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

०१-ऑक्टोबर-२०२०

अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पदावर भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांच्या बदलीने पदस्थापना.

१७-सप्टेंबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

१७-सप्टेंबर-२०२०

पोलीस उप महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने / बदलीने पदस्थापना.

१७-सप्टेंबर-२०२०

पोलीस अधिक्षक / पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

१७-सप्टेंबर-२०२०

विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांची बदलीने पदस्थापना

०३-सप्टेंबर-२०२०

पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोन्नती /बदलीने पदस्थापना.

०२-सप्टेंबर-२०२०

पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

०२-सप्टेंबर-२०२०

पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोन्नतीने पदस्थापना.

०२-सप्टेंबर-२०२०

अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोन्नती /बदलीने पदस्थापना.

०२-सप्टेंबर-२०२०

विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांची बदलीने पदस्थापना

०२-सप्टेंबर-२०२०