अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ मधील तरतुदींनुसार सिनेमा परवान्यांची प्रक्रिया. अ)महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत लँड क्लीयरन्स / सिनेमा कन्स्ट्रक्शन एनओसीसाठी अर्ज ब) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्यासाठी अर्ज क) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज कोविड -१९ विषाणूच्या संसर्ग / प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अधिकारी / कर्मचारी यांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत मार्गदर्शक सुचना. महाराष्ट्र पोलीसांची उद्दिष्ट्ये दक्षता मासिकाचा व्हिडिओ देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ (हिंदी) श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ. (मराठी) श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ.(इंग्लिश) एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार महाराष्ट्र पोलिस कर्मचार्‍यांसाठी अ‍ॅक्सिस बँकेचा टोल फ्री क्रमांक: 18004198007
This Site is under upgradation & maintenance

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ मधील तरतुदींनुसार सिनेमा परवान्यांची प्रक्रिया. अ)महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत लँड क्लीयरन्स / सिनेमा कन्स्ट्रक्शन एनओसीसाठी अर्ज ब) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्यासाठी अर्ज क) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज कोविड -१९ विषाणूच्या संसर्ग / प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अधिकारी / कर्मचारी यांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत मार्गदर्शक सुचना. महाराष्ट्र पोलीसांची उद्दिष्ट्ये दक्षता मासिकाचा व्हिडिओ देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ (हिंदी) श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ. (मराठी) श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ.(इंग्लिश) एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार महाराष्ट्र पोलिस कर्मचार्‍यांसाठी अ‍ॅक्सिस बँकेचा टोल फ्री क्रमांक: 18004198007

सेवाजेष्ठता यादी

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाहतुक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

22-Jan-2021

पोलीस उप निरीक्षक (आयुधिक) यांची दि .०१/०१/२०१९ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

२१-जानेवारी-२०२१

पोलीस उप-निरीक्षक (तांत्रिक) मोटर परिवहन विभाग यांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची ०१/०१/२०२०.

१५-जानेवारी-२०२१

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची दि. ०१.०१.२०२१

१४-जानेवारी-२०२१

पोमंस महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२० तात्पुरती जेष्ठता सूची.

१४-जानेवारी-२०२१

सेवाजेष्ठता यादी सहायक पोलीस निरीक्षक (निशस्त्र) यांची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सूची

०५-जानेवारी-२०२१

बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाहतुक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

२०-नोव्हेंबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दि. 01/01/2020 ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची.

१९-नोव्हेंबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक - ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

२५-सप्टेंबर-२०२०

आयुधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांची सेवा जेष्ठता यादी - २०२०

११-ऑगस्ट-२०२०

दि.01.01.2020 रोजीची महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची.

२३-जुलै-२०२०

सहायक समादेश/ सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८ या कालावधीतील अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

०४-जानेवारी-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते ०१/०१/२०२० या कालावधीतील तात्पुर्ती सेवा ज्येष्ठता सूची

२७-डिसेंबर-२०१९

पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त् (नि:शस्त्र) यांची दि.01/01/2004 ते 01/01/2016 ची अंतिम सेवाजेष्ठतासुची

१४-जून-२०१९

मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप अधीक्षक/सपोअ यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी

०१-डिसेंबर-२०१८

सन – २०१३ च्या अर्हता परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (provisional) सेवाजेष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट).

१५-जून-२०१८

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मुफसल लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक / प्रमुख लिपीक / वरिष्ठ श्रेणी लिपीक व लिपीक टंकलेखकांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

२५- फेब्रुवारी-२०१८

पोलीस महासंचालकांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

२२- फेब्रुवारी-२०१८

पोलीस महासंचालकांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

२२- फेब्रुवारी-२०१८

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१८ ची तात्पुरती जेष्ठता सुची.

१४- फेब्रुवारी-२०१८

नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षक यांची सेवा ज्येष्ठता यादी दि- ०१-०१-२०१७.

२४-जानेवारी-२०१८

पोलीस महासंचालकांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

१५-जानेवारी-२०१८

पोलीस महासंचालकांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

१५-जानेवारी-२०१८

पोमसं यांचा शहर लिपिक संवर्ग - वरीष्ठ स्वीय- सहाय्यक ते लघुटंकलेखक पदाची दि. ०१.०१.२०१८ ची तात्पुरती जेष्ठता सुची

१०-जानेवारी-२०१८

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची दि. ०१.०१.२०१६

०६-जानेवारी-२०१८

सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१८ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०५-जानेवारी-२०१८

सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०५-जानेवारी-२०१८

सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१६ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०५-जानेवारी-२०१८

मुफसल लिपिक संवर्ग सर्व लिपीकांची सेवाजेष्ठता सुची - २०१८.

०४-जानेवारी-२०१८

Provisional Gradation List Of Psi (Armourer) As On 01.01.2016

०१-जानेवारी-२०१६

Provisional Gradation List Of Psi (Armourer) As On 01.01.2016 To 31.12.2016

Provisional Gradation List Of Psi (Armourer) As On 01.01.2017

०१-जानेवारी-२०१७

Gradation List Of Motor Transport Psi (Technical) As On 01.01.2017

01-Jan-2017

Recepit Of Armed Police Inspectors's Provisinal Gradation List Of 01-01-2016 To 30-09-2017

01.01.2017 To 30.09.2017 Rsi Additional Gradation List

Provisinal Gradation List Of Rsi As On 01.01.2016

०१-जानेवारी-२०१६

Provisinal Gradation List Of Rsi As On 01.01.2016 To 31.12.2016

Provisinal Gradation List Of Police Inspector (Armorrer) As On 01-01-2016

०१-जानेवारी-२०१६

Provisinal Gradation List Of Police Inspector (Dog Squad) As On 01-01-2016

०१-जानेवारी-२०१६

Provisinal Gradation List Of Wireless Police Inspector (Engg.) As On 01-01-2016 To 31-12-2016

Final Gradation List Of Wireless Police Inspector (Traffic) As On 01-01-2016

०१-जानेवारी-२०१६

Provisinal Gradation List Of Wireless Police Inspector (Traffic) As On 01-01-2016 To 31-12-2016

Provisinal Gradation List Of Resereve Police Inspectors As On 01-01-2017 To 30-09-2017

Provisinal Gradation List Of Resereve Police Inspectors As On 01-01-2016 To 31-12-2016

Provisinal Gradation List Of Resereve Police Inspectors As On 01-01-2016

०१-जानेवारी-२०१६

Final Gradation List Of Police Inspector Motor Transpor As On 01-01-2016

Provisinal Gradation List Of Police Inspector Motor Transpor As On 01-01-2016 To 31-12-2016

Gradation List Of SP / DCP As On 01-01-2016

०१-जानेवारी-२०१६

Gradation List Of Resereve Police Inspectors As On 01-01-2015

०१-जानेवारी-२०१५

Temporary Seniority List Of Unarmed Police Inspector As On 01/01/2016

०१-जानेवारी-२०१६

District Cadre Gradation List Of Senior Clerk (Provisional) 01.01.2016

01-Jan-2016

District Cadre Gradation List Of A.o. To Head Clerk (Provisional) 01.01.2016

०१-जानेवारी-२०१६

PSI Gradation 2015

01-Jan-2015

Temperary Gradation List Of Api Dated 01/01/2016

०१-जानेवारी-२०१६

Adation List Of R.S.I. - 2015.

DGP City Clerk Cadre Gradation - 01.01.2015.

०१-जानेवारी-२०१५

Gradation List Of Supdt. Of Police (Non-cadre)

Seniority List Of Console Operator (Psi) C.i.d. M.s. Pune As On 01/01/2014 Senctioned Post- 07 As Per Gr No. 1977,1980, 1985.

Gradation List Of Unarmed Police Sub Inspectors - 01/01/2014.

Gradation List Of Police Inspector Motor Transport As On 01-01-2014.

०१-जानेवारी-२०१२

Gradation List Of Pwi (Engg.) - 01/01/2014.

०१-जानेवारी-२०१४

Gradation List Of Pwi (Traffic) - 01/01/2014.

०१-जानेवारी-२०१४

Gradation List Of Police Sub-inspectors Motor Transport (01/01/2014).

१-जानेवारी-२०१४

P.a. And Steno Gradation List -2014

Pi Gradation List -2014.

Dgp City Clerk Cadre Gradation - 01.01.2014.

01-Jan-2014

New Unarmed Asst. Police Inspectors (21/04/2014)

०४- फेब्रुवारी-२०१४

Addl.sp / Sp/ Dcp / Mt (Technical) Gradation List.

RSI Gradation List 2013.

DGP City Clerk Cadre Gradation - 01.01.2013.

०१-जानेवारी-२०१३

Interse Seniority Of Police Constable.

R.P.I. GRADATION LIST (01/01/2012)

०१-जानेवारी-२०१२

Police Inspectors (Armed) (02/05/2012)

०५- फेब्रुवारी-२०१२