अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन महाराष्ट्र पोलीसांची उद्दिष्ट्ये हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार
This Site is under upgradation & maintenance

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन महाराष्ट्र पोलीसांची उद्दिष्ट्ये हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

ताबा घेतला / सुपूर्द केले

पोलीस अधीक्षक - ला.प्र.वि., ठाणे.

१८-फेब्रुवारी-२०२१

पोलीस अधीक्षक बिनतारी संदेश विभाग - नागपूर

१९-जानेवारी-२०२१

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य.

१३/०१/२०२१

पोलीस अधीक्षक बिनतारी संदेश विभाग - पुणे

०१-जानेवारी-२०२१

पोलीस अधीक्षक - परभणी.

२२-डिसेंबर-२०२०