अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार
This Site is under upgradation & maintenance

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

कायदे व अधिनियम

मुंबई पोलिस पुस्तिका भाग - III

०६/०७/२०१८

मुंबई पोलिस पुस्तिका भाग - I

०६/०७/२०१८

मुंबई पोलिस पुस्तिका भाग - II

०३/०७/२०१८

वन्यजीव (संरक्षण) दुरुस्ती कायदा, २००२

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२

पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) उपकर दुरुस्ती कायदा, २००३.

जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा

मानव अवयव प्रत्यारोपण कायदा, १९९४

महिला आणि मुलींमधील अनैतिक रहदारी अधिनियम १९५६

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा २०१३

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) दुरुस्ती कायदा, २०१५

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९

महिलांचे संरक्षण घरगुती हिंसाचार अधिनियम, २००५

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३

लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा २०१२

बाल विवाह अधिनियम, २००६

अवैध सावकारी प्रतिबंधक कायदा, २००२

राष्ट्रीय मानदंड प्रतिबंधक अधिनियम, १९७१

अनैतिक तस्करी प्रतिबंधक कायदा

क्रूरता प्रतिबंधक अधिनियम, १९६०

काळ्या विपणन प्रतिबंध आणि आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा देखभाल अधिनियम, १९८०

पोलिस (उत्तेजन देण्यासाठी उदासीनता) कायदा, १९२२

पोलिस दल (अधिकारांवर बंधने) कायदा, १९६६

पोलिस कायदा, १९४९

पोलिस कायदा, १८८८

पोलिस कायदा, १८६१

अंमली पदार्थांची आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ अवैध रहदारी प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा १९९६

अंमली पदार्थांची आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ अवैध रहदारी प्रतिबंध कायदा १९८८

अपंग व्यक्ती (समान संधी, कायदा), १९९५

पासपोर्ट (दुरुस्ती) कायदा, २००२

पासपोर्ट कायदा १९६७

ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २०००

मोटार वाहन कायदा, १९८८

बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण), कायदा २०१५

बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण), कायदा २०००

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००

माहिती स्वातंत्र्य कायदा, २००२

वन (संरक्षण अधिनियम, १९८०)

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा, १९९९

स्फोटक पदार्थ (दुरुस्ती) कायदा, २००१

स्फोटक पदार्थ कायदा, १९०८

विस्फोटक कायदा, १८८४

आवश्यक वस्तू कायदा १९५५

हुंडा निषिद्ध कायदा, १९६१

कॉपीराइट कायदा १९५७

ग्राहक संरक्षण कायदा, २००२

फौजदारी कायदा दुरुस्ती कायदा, २०१३

फौजदारी कायदा दुरुस्ती कायदा, १९६१

फौजदारी कायदा दुरुस्ती कायदा, १९३८

फौजदारी कायदा दुरुस्ती कायदा. १९३२

सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२

बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, १९२९

बाल कामगार (बंदी व नियमन) कायदा, १९८६

केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा, १९९५

बॉम्बे पोलिस (शिक्षा व अपील) नियम, १९५६

बॉम्बे पोलिस कायदा, १९५१

बंधपत्रित कामगार यंत्रणा (उन्मूलन) कायदा, १९७६

शस्त्रे कायदा १९५९

पुरातन व कला खजिना कायदा, १९७२

अपहरण विरोधी कायदा १९८२

भारतीय पुरावा कायदा

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973

भारतीय दंड संहिता