महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोलीस भरती
०२-नोव्हेंबर-२०१८


IB / R & AW / SID येथून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने नेमणुकीसाठी जाहिरात .

०४-ऑक्टोबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी प्रक्रिया सातवा टप्पा - पुणे दिनांक २५-१०-२०१८ सकाळी ०७०० वाजता.

०४-ऑक्टोबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी प्रक्रिया – सहावा टप्पा - पुणे दिनांक २४-१०-२०१८ रोजी सकाळी ०७०० वाजता.

०४-ऑक्टोबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी – २०१८, पाचवा टप्पा - दिनांक 23-10-2018 सकाळी ०७०० वाजता.

LAW INSTRUCTOR RECRUITMENT 2017-2018

AD FOR THE APPT. OF JCO/INSP./SI & NCO/ASI/HC FOR (CIAT) AT UOTC NAGPUR ON CONTRACT BASIS

WRITTEN & PRACTICAL EXAM PART-2 & 3 FINAL RESULT OF SRPF PSI RECRUITMENT 17 - NAGPUR RANGE.

LIST OF POLICEMEN ELIGIBLE FOR SRPF PSI WRITTEN EXAMINATION - 2017 SRPF PUNE RANGE.

LIST OF POLICEMEN ELIGIBLE FOR SRPF PSI WRITTEN EXAMINATION - 2017.