महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोलीस भरती
१५-सप्टेंबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी प्रक्रिया - चौथा टप्पा पुणे दिनांक २८-०९-२०१८ सकाळी ०७:०० वाजता.

१५-सप्टेंबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी प्रक्रिया – तिसरा टप्पा - पुणे दिनांक २७-०९-२०१८ सकाळी ०७:०० वाजता.

१५-सप्टेंबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी प्रक्रिया – दुसरा टप्पा - पुणे दिनांक २६-०९-२०१८ सकाळी ०७:०० वाजता.

०७-सप्टेंबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी प्रक्रिया - पहिला टप्पा - ठिकाण : पुणे दिनांक १०-०९-२०१८ सकाळी ०७०० वाजता.

२३-ऑगस्ट-२०१८


सीआयएटी स्कुल नागपूर करिता तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने पदे भरण्यासाठी जाहिरात.

LAW INSTRUCTOR RECRUITMENT 2017-2018

AD FOR THE APPT. OF JCO/INSP./SI & NCO/ASI/HC FOR (CIAT) AT UOTC NAGPUR ON CONTRACT BASIS

WRITTEN & PRACTICAL EXAM PART-2 & 3 FINAL RESULT OF SRPF PSI RECRUITMENT 17 - NAGPUR RANGE.

LIST OF POLICEMEN ELIGIBLE FOR SRPF PSI WRITTEN EXAMINATION - 2017 SRPF PUNE RANGE.

LIST OF POLICEMEN ELIGIBLE FOR SRPF PSI WRITTEN EXAMINATION - 2017.