महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोस्टिंग तपशील


३०-सप्टेंबर-२०१९


भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी महाराष्ट्र केडर आणि राज्य पोलीस सेवा (एसपीएस) अधिकारी (एसपी रँक).

०१-सप्टेंबर-२०१९


सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक यांच्या नेमणुकांबाबत माहिती.

२५-सप्टेंबर-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस दल मंजूर संख्याबळाची माहिती.