महाराष्ट्र राज्य पोलीस

आमचे यश१४-ऑक्टोबर-२०२०


10 वी अखिल भारतीय पोलिस कमांडो स्पर्धा -2019.

10 वी अखिल भारतीय पोलिस कमांडो स्पर्धा -2019.

०६-नोव्हेंबर-२०१९


आठव्या आखिल भारतीय पोलीस कमांडो स्पर्धा -२०१७ 23-Jan-2018

आठव्या आखिल भारतीय पोलीस कमांडो स्पर्धा -२०१७ 23-Jan-2018

२०-जुलै-२०१८


महाराष्ट्र पोलीस उत्तम पद्धती ते भावी पद्धती २०१७ - २०१८

महाराष्ट्र पोलीस उत्तम पद्धती ते भावी पद्धती २०१७ - २०१८


MAHARASHTRA POLICE CONQUERS MOUNT EVEREST.

MAHARASHTRA POLICE CONQUERS MOUNT EVEREST.