महाराष्ट्र राज्य पोलीस

आमचे यश२०-ऑगस्ट-२०१९


जागतिक पोलीस व फायर गेम्स – २०१९ चेंगडू, चीन.

जागतिक पोलीस व फायर गेम्स – २०१९ चेंगडू, चीन.

२०-जुलै-२०१८


महाराष्ट्र पोलीस उत्तम पद्धती ते भावी पद्धती २०१७ - २०१८

महाराष्ट्र पोलीस उत्तम पद्धती ते भावी पद्धती २०१७ - २०१८

२३-जानेवारी-२०१८


आठव्या आखिल भारतीय पोलीस कमांडो स्पर्धा -२०१७

आठव्या आखिल भारतीय पोलीस कमांडो स्पर्धा -२०१७


MAHARASHTRA POLICE CONQUERS MOUNT EVEREST.

MAHARASHTRA POLICE CONQUERS MOUNT EVEREST.