महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Other Flash


२२-जून-२०१८


वार्षिक वेतनवाढ - २०१८ भा.पो.से.

२१-जून-२०१८


मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार योजना .

०७-जून-२०१८


पोलीस दलातील साधनसामुग्री व्यव्स्थापन व उपयुकता लेखापरीक्षण करणेबाबत.

१९-मे-२०१८


दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस २१/०५/२०१८

१४-मे-२०१८


पोलीस महासंचालक यांचे कार्यालायतील कार्यासनाची व संख्याबळाची पुनर्रचना.

१०-मे-२०१८


मा. पंतप्रधान चांदीचा कप निबंध स्पर्धा – २०१८

०९-मे-२०१८


आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक – २०१५

०९-मे-२०१८


आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक – २०१४

०५-मे-२०१८


सन २०१८ च्या स्वातंत्र्यदिनी जाहिर होणाऱ्या अशोकचक्र सिरीज मधील शौर्यपदक मंजुरीसाठी विहित नमुन्यात शिफारशी मागविण्याबाबत .

०४-मे-२०१८


नागपूर मिहान सेझसाठी पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक होण्याबाबत .