महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Other Flash


२४-जून-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन – 2019

२०-जून-२०१९


पोलीस विभागाच्या निवासी व अनिवासी इमारतीच्या बांधकामाची सध्य:स्थिती

२०-जून-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त / सहायक समादेशक यांच्या सेवानिवृत्तीची अधिसूचना

२०-जून-२०१९


पंतप्रधान जीवन रक्षा पदक २०१९ करिता शिफारशी सादर करण्याबाबत

०७-जून-२०१९


पोलीस महासंचालक कार्यालयात सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत.

०४-जून-२०१९


शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विनंतीनुसार संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण.

०१-जून-२०१९


समारंभीय संचलन आणि मानवंदना देण्याच्या कार्यक्रमाच्यावेळी परिधान करावयाच्या गणवेषाबाबतचे परिपत्रक

३१-मे-२०१९


महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २०१९ (७ वा वेतन आयोग)

२७-मे-२०१९


डीजीपी – आयजीपी परिषद – केवडीया, गुजरात - 2018

२३-मे-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस विभागाकडे असलेल्या प्रलंबित थकबाकीबाबत