महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Other Flash


१७-ऑक्टोबर-२०१८


दि. २१ ऑक्टोबर, २०१८ पोलीस स्मृतीदिनाच्या दिवशी माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या हस्ते चाणक्यपुरी, नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय पोलीस स्मारक राष्ट्राला समर्पण करण्याच्या समारंभाचे वेबसाईटवर थेट प्रेक्षेपण.

११-ऑक्टोबर-२०१८


पोलीस स्मृतीदिन - २०१८.

११-ऑक्टोबर-२०१८


स्थायी आदेश.

१०-ऑक्टोबर-२०१८


मालमत्ता कर / पाणीपट्टी दिनाक १०.१०.२०१८. पर्यंतची माहिती.

२७-सप्टेंबर-२०१८


२१ ऑक्टोबर, २०१८ हा पोलीस स्मृतिदिन म्हणून पाळण्याबाबत

२७-सप्टेंबर-२०१८


अंशकालीन सफाई कामगार वेतन माहिती

२७-सप्टेंबर-२०१८


शासकीय निवासस्थानाचे दंडनीय शुल्क दर वाढीबाबतचा शासन निर्णय.

२७-सप्टेंबर-२०१८


नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत पो. अधि./ कर्म. दीडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता ......

१८-सप्टेंबर-२०१८


शासकीय प्रदाने NEFT, RTGS किंवा ECS (Digital Mode) द्वारे करण्याबाबत

१५-सप्टेंबर-२०१८


डिजीटल पेमेंट - भारतीय रिझर्व्ह बँक सूचना.