महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Other Flash


१६- फेब्रुवारी-२०१९


वरिष्ठ श्रेणी लिपिकांची पर्यवेक्षीय परीक्षा आणि कनिष्ठ श्रेणी लिपिकांची सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा – २०१९

१६- फेब्रुवारी-२०१९


संचित व अभिवचन राजेवरून फरार बंद्यांची माहिती.

१५- फेब्रुवारी-२०१९


शौर्य पदक, जीवन रक्षा पदक, पंतप्रधान पारितोषिक व इतर पुरस्कार मंजूर होण्याकरिता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत.

१४- फेब्रुवारी-२०१९


नॅशनल पोलीस मेमोरियल (NPM), चाणक्यपूरी, नवी दिल्ली.

०८- फेब्रुवारी-२०१९


गट अ व ब राजपत्रित अधिका-यांच्या सन 2017-18 या वार्षिक कार्यमुल्यांकन अहवालाबाबत

०७- फेब्रुवारी-२०१९


३१ वी महाराष्ट्र राज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धा -२०१९, नागपूर- अंतिम निकाल.

०७- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस शहिदांवरील भारतीय पोलीस जर्नलचे विशेष संपादन.

०६- फेब्रुवारी-२०१९


फिक्की अॅवार्ड “ स्मार्ट पोलिसिंग ” २०१९

०४- फेब्रुवारी-२०१९


मपोसे अधिका-यांचे सन 2016-17 चे गोपनीय अहवाल ॲानलाईन पध्दतीने लिहिण्याबाबत…

३०-जानेवारी-२०१९


अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीबाबत.