महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Other Flash


२०-एप्रिल-२०१९


महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभागातील पोलीस उपअधीक्षकांची रिक्त् पदे भरण्याबाबत…

०८-एप्रिल-२०१९


मपोसे अधिकाऱ्यांचे सन २०१८ - २०१९ चे कार्यामुल्याकन अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने लिहिण्याबाबत .

०६-एप्रिल-२०१९


LIVE WEBCAST OF VISIT OF HON'BLE PRESIDENT OF INDIA TO NATIONAL POLICE MEMORIAL (NPM) ON THE OCCASION OF CRPF VALOUR DAY, APRIL 9, AT 08:00AM, CHANAKYAPURI, NEW DELHI.

०३-एप्रिल-२०१९


श्री. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील फरारी आरोपी विषयीचा व्हिडीओ.

०३-एप्रिल-२०१९


क - विवरणपत्र परिपत्रक - २०१८ - २०१९ .

०२-एप्रिल-२०१९


पोलीस निरीक्षक/ सहा. पोलीस निरीक्षक यांचे " पार" भरण्याबाबत.

०२-एप्रिल-२०१९


पोलीस अधिकाऱ्यांचे स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवाल ऑनलाईन संबंधित प्रतिवेदन अधिकाऱ्याकडे पाठविण्याबाबत.

३०-मार्च-२०१९


महाराष्ट्र सायबर कार्यालयाची ऑपरेशन शॅडोहॅमर संबंधी मार्गदर्शिका.

२८-मार्च-२०१९


वरिष्ठ श्रेणी लिपिकांची पर्यवेक्षकीय परीक्षा आणि कनिष्ठ श्रेणी लिपिकांची सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा - २०१९ आयोजित करण्याबाबत.

२८-मार्च-२०१९


वरिष्ठ श्रेणी लिपिकांची पर्यवेक्षकीय परीक्षा आणि कनिष्ठ श्रेणी लिपिकांची सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा २०१८– २०१९ फेरमोजणी निकाल.