महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Other Flash


१४-डिसेंबर-२०१८


३१ वी महाराष्ट्र राज्य पोलीस क्रिडा स्पर्धा - २०१९, नागपूर .

१४-डिसेंबर-२०१८


१८ डिसेंबर २०१८ अल्पसंख्याक हक्क दिवस.

१३-डिसेंबर-२०१८


साह.पो. आयुक्त / पो.उप अधीशक / साह. समादेशक यांची नियत वयोमनानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या सन -२०१९ ची यादी तयार करण्याबाबत .

०५-डिसेंबर-२०१८


अंशकालीन सफाई कामगार वेतन माहिती .

२८-नोव्हेंबर-२०१८


नक्षलग्रस्त भागात काम करण्याऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना विशेष सेवा पदक २०१७ प्रदान करण्याबाबत.

२८-नोव्हेंबर-२०१८


महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना सन -२०१८ करिता प्रशंसनीय सेवेबद्दल धातूचे बोधचिन्ह (पोलीस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह) व प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्याबाबत.

२२-नोव्हेंबर-२०१८


परिपत्रक- सी.सी.टी.एन.एस. प्रकल्पांतर्गत डायरी नोंदवही उपलब्ध असल्याने हाताने लिहिण्यात येणारे स्टेशन डायरी नोंदवही बंद करण्याबाबत.

२०-नोव्हेंबर-२०१८


राज्य स्तरावरील पोलीस कर्मचारी वृंद परिषद - ४९ वी सभा. सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना सरकारी साक्षीदार म्हणून न्यायालयात हजर राहण्याकरिता बस / रेल्वे वॉरंट पुरविण्याबाबत.

१९-नोव्हेंबर-२०१८


कबीर पुरस्काराकरिता शिफारशी पाठविण्याबाबत - 2018

१९-नोव्हेंबर-२०१८


असाधारण आसुचना कुशलता पदक -२०१८ करिता शिफारशी मागविण्याबाबत.