महाराष्ट्र राज्य पोलीस

बातम्या आणि कार्यक्रमपोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९.०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - गडचिरोली

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - गडचिरोली

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ -  नंदुरबार

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - नंदुरबार

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ -  नाशिक शहर

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - नाशिक शहर

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - पिंपरी - चिंचवड

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - पिंपरी - चिंचवड

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ -  जळगाव

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - जळगाव

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ -  रायगड

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - रायगड

०१-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - गोंदिया

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - गोंदिया

०१-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - वाशिम

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - वाशिम

०१-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - उस्मानाबाद

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - उस्मानाबाद

०१-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - जालना

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - जालना