महाराष्ट्र राज्य पोलीस

बातम्या आणि कार्यक्रमपोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९.०२-नोव्हेंबर-२०१९


रा. रा. पोलीस बल  गट क्रं. ०७ - दौंड

रा. रा. पोलीस बल गट क्रं. ०७ - दौंड

०२-नोव्हेंबर-२०१९


रा. रा. पोलीस बल  गट क्रं. १५ , - गोंदिया

रा. रा. पोलीस बल गट क्रं. १५ , - गोंदिया

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - परभणी

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - परभणी

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - ठाणे शहर

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - ठाणे शहर

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - रत्नागिरी

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - रत्नागिरी


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - अकोला

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - अकोला

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - गडचिरोली

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - गडचिरोली

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ -  नंदुरबार

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - नंदुरबार

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ -  नाशिक शहर

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - नाशिक शहर

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - पिंपरी - चिंचवड

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - पिंपरी - चिंचवड