महाराष्ट्र राज्य पोलीस

बातम्या आणि कार्यक्रमपोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९.१४-ऑक्टोबर-२०२०


10 वी अखिल भारतीय पोलिस कमांडो स्पर्धा -2019.

10 वी अखिल भारतीय पोलिस कमांडो स्पर्धा -2019.

३०-नोव्हेंबर-२०१९


महाराष्ट्र राज्य पोलीस कर्तव्य मेळावा पुणे - २०१९

महाराष्ट्र राज्य पोलीस कर्तव्य मेळावा पुणे - २०१९

३०-नोव्हेंबर-२०१९


महाराष्ट्र राज्य पोलीस कर्तव्य मेळावा पुणे - २०१९

महाराष्ट्र राज्य पोलीस कर्तव्य मेळावा पुणे - २०१९

२८-नोव्हेंबर-२०१९


महाराष्ट्र राज्य पोलीस कर्तव्य मेळावा पुणे - २०१९

महाराष्ट्र राज्य पोलीस कर्तव्य मेळावा पुणे - २०१९

२६-नोव्हेंबर-२०१९


महाराष्ट्र  राज्य पोलीस कर्तव्य मेळावा पुणे - २०१९

महाराष्ट्र राज्य पोलीस कर्तव्य मेळावा पुणे - २०१९

०२-नोव्हेंबर-२०१९


रा. रा. पोलीस बल  गट क्रं. ०७ - दौंड

रा. रा. पोलीस बल गट क्रं. ०७ - दौंड

०२-नोव्हेंबर-२०१९


रा. रा. पोलीस बल  गट क्रं. १५ , - गोंदिया

रा. रा. पोलीस बल गट क्रं. १५ , - गोंदिया

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - परभणी

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - परभणी

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - ठाणे शहर

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - ठाणे शहर

०२-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - रत्नागिरी

पोलीस स्मृतीदिन - २१ ऑक्टोबर २०१९ - रत्नागिरी