महाराष्ट्र राज्य पोलीस

महत्वाचे वेबसाईट लिंक्सपोलीस स्मृतिदिन – २१ ऑक्टोबर,२०१९ रोजी मा. गृहमंत्री, भारत सरकार यांनी पोलीस स्मृतिदिन संचलन कार्यक्रमास राष्ट्रीय पोलीस स्मारक, चाणक्यपुरी, नवी दिल्ली येथे दिलेल्या भेटीचे लाईव्ह वेबकास्ट.

Nagpur Police

Pune Police

Maharashtra Security Force

Criminal Investigation Department,Pune

Centre For Police Research, (CPR) Pune

Central Bureau of Investigation

Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy

Anti Corruption Bureau, Maharashtra