महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२२-जून-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक /सहा.पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) संवर्गातील अधिकारायाचा बदलीबाबतचे शासन आदेश कळविण्याबाबत.

११-जून-२०१८


सहायक पोलीस आयुक्त /पोलीस उप अधीक्षकांचे बदलीबाबतचे शुद्धीपत्रक २०१८

०९-जून-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक /सहा.पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) सर्वसाधारण बदल्या २०१८

०९-जून-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक /सहा.पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

०९-जून-२०१८


परिविक्षाधिन पोलीस उप अधीक्षक /सहा.पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना नियमित नियुक्ती देणेबाबत.

३०-मे-२०१८


नि:शस्त्र सहा. पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या - कालावधी पूर्ण

३०-मे-२०१८


नि:शस्त्र सहा. पोलिस निरीक्षक मुदतवाढ

३०-मे-२०१८


नि:शस्त्र सहा. पोलिस निरीक्षकांच्या विनंती बदल्या

३०-मे-२०१८


विहित कालावधी पूर्ण झालेल्या नि:शस्त्र पो.उप-नि. यांच्या सार्वत्रिक बदल्या -2018

३०-मे-२०१८


नि:शस्त्र पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या