महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


१८-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रमुख लिपीक ते कार्यालय अधीक्षक यांच्या पदोन्नत्या - २०१८.

१६-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी ) बदलीचे आदेश

१६-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) बदलीचे आदेश.

१६-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ते प्रमुख लिपीक यांच्या पदोन्नत्या - २०१८.

१४-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक आयुधिक.

१३-ऑगस्ट-२०१८


“पोलीस उपअधीक्षकांचे अतिरिक्त कार्यभार”

०९-ऑगस्ट-२०१८


भारतीय पोलीस सेवेतील व राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक /पोलीस उप आयुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदली आदेश

०८-ऑगस्ट-२०१८


भापोसे/रापोसे अधिकाऱ्यांचे बदलीचे आदेश.

०४-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील प्रमुख लिपीकांच्या कार्यालय अधीक्षक पदी पदोन्नत्या - २०१८.

३१-जुलै-२०१८


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी ) / सहायक समादेशक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या.