महाराष्ट्र राज्य पोलीस

DEPUTATIONS


१५-जून-२०१८


ऑफर लिस्ट -२०१८.

१५-जून-२०१८


विशेष सुरक्षा पथक येथे प्रतिनियुक्तीबाबत.

१५-जून-२०१८


एन.आय.ए. येथे प्रतिनियुक्तीबाबत.

३१-मे-२०१८


सक्त वसुली संचनालय येथे प्रतीनियुक्तीबाबत.

३१-मे-२०१८


बी.ए.आर.सी. येथे प्रतीनियुक्तीबाबत.

११-मे-२०१८


युनायटेड नेशन्स सिलेक्शन असिस्टंट आणि असेसमेंट टीम करिता नामांकन पत्र सादर करणेबाबत (पोलीस कर्मचारी यांचेसाठी)