महाराष्ट्र राज्य पोलीस

DEPUTATIONS


२३-एप्रिल-२०१८


UNKPKO-2018 सैनिकी / पोलीस तुकडी मोहिमेवरील पहिल्या टप्प्यातील पदे भरण्याबाबत.

२३-एप्रिल-२०१८


भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर (BARC) येथे संचालक (सुरक्षा व समन्वय ) यांचे 13A वेतन संरचनेमधील पदे भरण्याबाबत.

२१-एप्रिल-२०१८


UNDPKO – PHASE-01 OF 2018 MILITARY/POLICE SECONDMENT CAMPAIGN. (NOMINATION OF INDIVIDUAL POLICE OFFICER FOR THE POST OF POLICE SELECTION AND RECRUITMENT OFFICER, P-3, AT NEW YORK).

०९-एप्रिल-२०१८


NATIONAL INVESTIGATION AGENCY (NIA) गृह विभाग मंत्रालय यांच्या DEO या पदावर प्रतिनियुकतीवर जाण्याबाबत

०६-एप्रिल-२०१८


संचालक, अंमलबजावणी संचालनालय यांच्या कार्यालयामध्ये विविध पदावर प्रतिनियुक्ती बाबत.

०९-मार्च-२०१८


अंमलबजावणी संचालयाकरिता अंमलबजावणी उपसंचालकाची पदे भरण्याबाबत.

०९-मार्च-२०१८


मुख्यालयातील व अंमली पदार्थ नियंत्रक विभागातील परीक्षेत्राकरिता उपसंचालक/परीक्षेत्रीय संचालक यांचे प्रतिनियुक्तीवर पदे भरण्याबाबत.

०९-मार्च-२०१८


संयुक्त राज्य लॉजिस्टिक बेस ब्रिंडसी इटली येथे पोलीस विभागातील ड्युटी स्टेशन करिता वैयक्तिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८


केंद्रीय अन्वेषण विभागामध्ये (सी.बी.आय.) प्रतिनियुक्तीबाबत.

१४- फेब्रुवारी-२०१८


महाराष्ट्र मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नागपूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट) डेप्युटी जनरल मॅनेजर (सुरक्षा आणि वाहतूक) पदी प्रतिनियुक्तीबाबत