महाराष्ट्र राज्य पोलीस

DEPUTATIONS


१२-जुलै-२०१८


इंटरपोल येथे प्रशिक्षणाबाबत.

०४-जुलै-२०१८


स्पेशल प्रोटेक्शन गृप (एसपीजी) मध्ये प्रतिनियुक्तीबाबत

२८-जून-२०१८


संचालक, सिरीयस फ्रॉंड्स इन्व्हेटिगेशन, नवी दिल्ली यांच्या कार्यालयामध्ये प्रतिनियुक्ती.