महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पुरस्कार आणि सन्मान१४-ऑगस्ट-२०१९


दिनांक १५/०८/२०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.


पोलीस पदक - २६ जानेवारी, २०१९ .


POLICE MEDAL CEREMONY ON 27TH NOVEMBER, 2017


CIRCULAR OF PRESIDENT POLICE MEDAL/POLICE MEDAL-26 JAN 2018 (16/09/2017)


POLICE MEDAL AUG, - 2017


D.G's INSIGNIA 2016


MEDALS PPM / PM CIRCULAR-14/02/2017.


POLICE MEDAL JAN, 2017.


D.G's INSIGNIA-2016.


PRESIDENT POLICE MEDAL / POLICE MEDAL 15-08-2016.