महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पुरस्कार आणि सन्मान१४-ऑगस्ट-२०२०


दिनांक १५/०८/२०२० च्या स्वातंत्र्यदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या पोलीस शोर्यपदक , राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

१०-जून-२०२०


आंतरीक सुरक्षा सेवा पदक - २०१९.

३०-एप्रिल-२०२०


सन्मानचिन्ह व पदके - २०१९ .

२५-जानेवारी-२०२०


दिनांक २६/०१/२०२० च्या प्रजासत्ताकदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या पोलीस शोर्यपदक , राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

२७-नोव्हेंबर-२०१९


विशेष सेवा पदक - २०१९

१४-ऑगस्ट-२०१९


दिनांक १५/०८/२०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.


पोलीस पदक - २६ जानेवारी, २०१९ .


POLICE MEDAL CEREMONY ON 27TH NOVEMBER, 2017


CIRCULAR OF PRESIDENT POLICE MEDAL/POLICE MEDAL-26 JAN 2018 (16/09/2017)


POLICE MEDAL AUG, - 2017